0 Loading ...

lifepluseap.com lifepluseap.com

LIFE PLUS EAP CO., LTD.

LIFE PLUS EAP

Employee Assistant Program

สอบถามบริการ
LIFE PLUS EAP CO., LTD.

WORK LIFE BALANCE

Incident response management

สอบถามบริการ
01
01
LIFE PLUS EAP CO., LTD.

บริษัท ไลฟ์ พลัส อีเอพี จำกัด

 ก่อตั้งโดยขึ้นกลุ่มนักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย นักบัญชี และบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพทั้งจากภายใน และต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง รวมตัวกันด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้การบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษา ตลอดจนการโค้ชที่มีคุณภาพแก่พนักงานในองค์กร โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้การช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการทำงาน หรือปัญหาที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ช่วยให้พนักงานมีทักษะในการรับมือกับปัญหาต่างๆ มีความสุข และความสมดุลแห่งชีวิต ตลอดจนมีสุขภาวะทั้งกายและใจที่สมบูรณ์ในทุกมิติ
เกี่ยวกับเรา

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม

ภายใต้การเอื้ออำนวยของนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด ตลอดจนการให้คำปรึกษาและการโค้ชจากทีมงานมืออาชีพ ณ สำนักงานของเรา หรือการจัดส่งทีมงานออกไปให้บริการ ณ สถานประกอบการของลูกค้า (Onsite Service)

ติดต่อเรา

สำนักงานที่เป็น ส่วนตัว พร้อมบริการ ห้องให้คำปรึกษา

สำนักงานที่เป็นส่วนตัว
เรามีห้องประชุม ห้องฝึกอบรม ที่เป็นส่วนตัว บริการแก่ลูกค้าในกรณีที่ต้องการให้ Life Plus  จัดอบรมในหลักสูตรที่ออกแบบเป็นพิเศษสอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของลูกค้าแต่ละราย หรือการโค้ชสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องการบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับโค้ชมืออาชีพทั้งใน และต่างประเทศ
 
ห้องให้การปรึกษา
สภาพแวดล้อม  และบรรยากาศของห้องเป็นสิ่งที่ Life Plus ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผลต่อกระบวนการ และประสิทธิภาพของการให้การปรึกษาภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว เราจึงมีห้องที่ให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม การบริการให้คำปรึกษา การโค้ช บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ

Recommended Items

รายการแนะนำ

Our Clients

รีวิวจริงจากลูกค้า
LIFE PLUS EAP CO., LTD.
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รีวิวให้ ทางเราจะพัฒนาการให้บริการดียิ่งขึ้นค่ะ

" ช่วยให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด ทีมงานมีความเชี่ยวชาญมากครับ"

คุณจ๊อบ

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

"ได้รับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ที่เป็นนักจิตวิทยาโดยตรง ทำให้ช่วยเข้าไปช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี"

คุณส้ม

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

"ทำให้พนักงานในองค์กรมีทัศนคติในเชิงบวกมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จพทำงานร่วมกับผู้อื่น การติดต่อประสานงานราบรื่นเป็นอย่างมาก"

คุณจุ้ย

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
Lasts post

ข่าวสารเว็บไซต์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมให้การปรึกษาเพื่อช่วยเหลือพนักงาน (Emp...

เป็นบริการการให้การปรึกษา และให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานรวมทั้งครอบครัวเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ประสบปัญหา ให้สามารถรับมือและมีทักษะในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการดำเน...

Read More
จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

การดูแลจิตใจของพนักงานจีงไม่ได้เป็นภาระด้านค่...

สาเหตุสำคัญ เกิดจากความจริงที่ว่าร่างกายและจิตใจทำงานเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน หากใจไม่สบาย หรือเกิดความเครียด จะส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วย อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่าย ไม่มีสมาธิขาดในการทำงาน ควา...

Read More
จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิต เป็นสาเหตุสำคัญขอ...

โปรแกรมการดูแลสภาพจิตใจสำหรับพนักงาน หรือ Employee Assistant Program (EAP) ของ บริษัท ไลฟ์ พลัส อีเอพี จำกัด เน้นการออกแบบบริการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรแต่ละองค์กร ครอบคลุมบ...

Read More

0%